2007-09-26 03:27 #0 av: UlrikaG

Här är boken som lär dig att vända misstag till något positivt!

Meningsfulla misstag riktar sig till både idrottare och vanliga människor.

Här får vi konkreta råd och tips på hur vi skall lära oss av de misstag vi begår. Det kan röra sig om allt från misstag i vardagen till misstag vid idrottsliga prestationer.
Boken lär oss att se dem som en tillgång.

Meningsfulla misstag används ofta av ledare inom idrottsrörelser samt utövare. Den är bra att använda som underlag när man tränar sin mentala förmåga.
Liksom idrottare, kan även andra behöva analysera sina misstag, finna ursprunget och därefter åtgärda orsaken.

Alla som är intresserade av personlig utveckling har nytta av bokens handfasta tips.

Författare är Susan Halden-Brown och ges ut på SISU Idrottsböcker´s förlag.

Datum för publicering

  • 2007-09-26