2007-11-08 19:39 #0 av: SusanneStromstedt

Är man frisk, om man anpassar sig till ett sjukt samhälle?