2016-05-20 19:25 #0 av: jokkoono

Forskare såsom Kinova och Beskow presenterar ny revolutionerande teknik på den årliga ICRA konferensen. Här visades dersas framsteg inom robotik och hur den är tänkt att kunna användas inom demensforskning och underlätta vardagen för personer med stora funktionsnedsättningar.

Bedöm själva genom att lyssna på deras inspirerande radiointervju! Länkat nedan.

http://neuroforbundet.se/PageFiles/53277/Poddradiointervju%20om%20robotarmen%20Kinova%20m%20Gilles%20Leclerc.mp3